Integritetspolicy

Inledning

Välkommen till Nilsson Fastigheter. Vi värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som är relevant för våra fastighetstjänster.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att:

  • Hantera din relation med Nilsson Fastigheter
  • Förbättra och anpassa våra tjänster
  • Uppfylla juridiska krav och förfaranden

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utom i de fall det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontakt

Har du frågor om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@nilssonfastigheter.se.